Category Uncategorized

Szabályok átalánydijas fogyasztás és egy tüzhely esetén.

Mikor felel meg biztosan az Ön lakása a felülvizsgálaton?

Ha a

  • Gázvezeték nincs átalakítva, nem rozsdás, nem szivárog.
  • A főelzáró és a tűzhely előtti gázcsap hozzáférhető, elzárható, nem szivárog. A csap karja fel van szerelve, vagy a csapkulcs az elzárón van.
  • Az eredetileg beépített ajtók nem lettek megszüntetve, a konyha összenyitása az előszobával nem probléma, ha a szobaajtók maradtak.
  • A tűzhely a helyén maradt, ha cserélt akkor a bekötőcsöve a régi vascső, vagy gáz flexibilis cső, és az ha gumi alapanyagú, nem régebbi 5 évnél.
  • A tűzhely nem szivárog, láng elalváskor kikapcsol.
  • A konyhaablak az eredeti, vagy a nyílászáró cserénél ellátták légbevezetővel és erről műszaki bizonylat rendelkezésre áll.

Minden más esetben a hibától függően a rendszer nem, vagy csak korlátozott ideig használható tovább.

A hiba kijavítására

(2) A gázfogyasztó berendezés felállítási, felszerelési helyét úgy kell megválasztani, hogy:
– a gázfogyasztó berendezés hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető, javítható legyen;
– környezetét a fejlődő hő ne veszélyeztesse;
– a szabályos légellátás-szellőzés és a szabályos égéstermék elvezetés biztosítható legyen;
– az elhelyezésre és alkalmazásra vonatkozó műszaki-biztonsági előírások betarthatók legyenek.
(3) Minden gázfogyasztó berendezés előtt egy irányból (a kezelési irányból) legkedvesebb 0,8 m szabad közlekedési, mozgási távolság – kezelési lehetőség – legyen.

(5) A gázfogyasztó berendezések csatlakoztatásába (kötésébe) a berendezés elé kézi elzárót kell beépíteni.
(6) Égéstermék elvezetés nélküli gázfogyasztó berendezés alvás céljára szolgáló helyiségbe vagy azzal összeszellőztetett helyiségbe nem szerelhető.

53. § (1) Minden nyílt lángú és burkolatlan égőjű gázfogyasztó berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az a légáramlás fő irányába ne kerüljön. 1,2 m-nél kisebb mellvédmagasságú ablak alá vagy 1,2 m magasság alatt is nyitható ablak alá szerelni nem szabad.
(2) Éghető anyagú bútor és a gázfogyasztó berendezés között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett sem haladhatja meg a 60 °C-t, de ez a vízszintes távolság 0,5 m-nél kisebb nem lehet, ha ez nem biztosítható, akkor
– a gázfogyasztó berendezés (égő) magasságát meg nem haladó magasságú bútor esetén a gázfogyasztó berendezés magasságáig;
– a gázfogyasztó berendezés (égő) magasságát meghaladó magasságú bútor esetén a gázfogyasztó berendezés fölött minimum 0,5 m magasságig (a gázfogyasztó berendezéshez képest 0,5 m-nél nem magasabb bútor esetén a bútor magasságáig)hő ellen védő lemezt kell felszerelni.
(3) Beépíthető (modul) kivitelű és gyárilag hőszigetelt, nem oldalsó égéstermék elvezetésű tűzhely bútor mellé közvetlenül is elhelyezhető, ha annak magassága a tűzhely magasságát nem haladja meg.

81. § Égéstermék elvezetéssel nem rendelkező gázfogyasztó berendezések esetén:
(1) A helyiség fajlagos terhelése legfeljebb 590 W/m3 ( 8,5 kcal/perc, m3) lehet (alaplégtér).
(2) 350-590 W/m3 ( 5-8,5 kcal/perc, m3) fajlagos terhelés között a helyiséget a 80. § szerinti szellőzőkkel más helyiséggel (helyiségekkel) össze kell szellőztetni úgy, hogy az alábbi feltételek fennálljanak:
a) együttesen a fajlagos terhelés 245 W/m3 ( 3,5 kcal/perc, m3) alatt legyen. Ha az alaplégtér önálló, előírásoknak megfelelő szellőzővel (kürtővel, elszívóval) rendelkezik, akkor a fajlagos terhelés együttesen legfeljebb 350 W/m3 ( 5 kcal/perc, m3) lehet,
b) együttesen legalább 1,3 m2 felületű, szabadba vagy lépcsőházba nyíló ajtóval-ablakkal rendelkezzenek;
c) a szellőzőnyílások eltakarását tiltó figyelmeztető tábla felszerelésre kerüljön.

(3) 350 W/m3 fajlagos terhelés alatt összeszellőztetésre nincs szükség, ha a helyiség szabadba nyíló ajtóval vagy 1,3 m2-nél nagyobb ablakkal rendelkezik, vagy ha ajtaja ilyennel rendelkező helyiségből nyílik és nem belső terű.

83. § (1) Gázfogyasztó berendezések légellátásában közvetlenül vagy közvetve résztvevő nyílászárók légzáró kivitelűek nem lehetnek.
(2) Pótlólag semmi légzáró anyag vagy szerkezet, amely a nyílászárók felfekvő (fa, fém, műanyag stb.) felületeinek gyártási tűrésből eredő légréseit csökkenti vagy eltömíti, nem alkalmazható.

Tovább

Május 10-én zárva tartunk

Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy május 10-én üzletünk zárva tart.

Webáruházunk természetesen ez idő alatt is elérhető!

 

Tovább