F-gáz szivárgásvizsgálat

Tisztelt Üzemeltető!

Ön értesült már a kötelező F-gáz (842/2006/EK) rendeletről?  A törvény kötelezővé teszi a magaslégköri ózonréteg védelem és légköri üvegházhatás csökkentése érdekében a legalább 3kg vagy annál nagyobb hűtőközeg töltetű hűtőrendszer (kereskedelmi, ipari és komfort hűtőgépek, klímaberendezések, hőszivattyúk) időszakos ellenőriztetését. Erről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Az ózonkárosító agyagokról szóló 2037/200/EK európai parlamenti és tanácsadói rendelet 17. cikke (2010. január 1-től az 1005/2009/EK rendelet), a 310/ 2008. (XII. 20.) kormányrendelet 9. §-a, és az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló F-gáz európai parlamenti és tanácsadói rendelet 3. cikke a helyhez kötött berendezések kötelező időszakos szivárgás vizsgálatot ír elő, amit csak arra képesített személy és vállalkozás végezhet el.

A környezetvédelmi felügyelet várhatóan komoly ellenőrzéseket fog végezni, mulasztás esetén jelentős bírságot szab ki!

A szivárgásellenőrzés követelményei:

Rendszeres időszakos szivárgásellenőrzést kell végrehajtani, melyet szakképzett képesített személy és vállalkozás végezhet el a következő ütemterv szerint:

–          Rendszer tartalma:                 > 3 kg F-gáz (kivéve, ha hermetikusan zárt és < 6 kg)  ellenőrzés 12 havonta
–          Rendszer tartalma:                 > 30 kg F-gáz, ellenőrzés 6 havonta
–          Rendszer tartalma:                 > 300 kg F-gáz, ellenőrzés 3 havonta.

A berendezéseket a szivárgás megjavítását követő egy hónapon belül újból szivárgás ellenőrzésnek kell alávetni, annak érdekében, hogy biztos legyen a javítás eredményessége. A szivárgás ellenőrzést dokumentálni kell.

A 300 kg vagy több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó rendszerek üzemeltetőinek automatikus szivárgásérzékelő rendszert kell telepíteniük, amit 12 havonta ellenőriztetniük kell.

Vállaljuk a  842/2006/EK rendelet szerinti szivárgásellenőrző vizsgálatot és annak ellenőrzését.

A berendezések műszeres szivárgásellenőrző vizsgálatát egy közösen meghatározott időpontban végezzük el.


A HLH-I kategóriás vállalkozások I. kategóriás személyzete bármilyen telepített hűtőkörön végezhet telepítési-, karbantartási-, szerelési-, szivárgásvizsgálati és hűtőközeg kezelési tevékenységet.

mkt

mkt2

Tájékoztató kiadvány, minden szükséges információval.

Kapcsolódó jogszabályok:

–           F-gáz rendelet
–           1005/2009/ EK rendelet
–           310/2008. (XII.20.) Kormányrendelet
–           A kormány 34/2010. (II.24.) Kormányrendelet

Alkalmazott szivárgás vizsgáló műszer:

 

Testo 316-4 hűtőközeg szivárgáskereső műszer

testo