Ötévenkénti kötelező felülvizsgálat

Tisztelt Tulajdonos!

Ön értesült már a kötelező gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló rendeletről?  Ez a rendelet kötelezővé teszi a gázfelhasználói berendezések időszakos ellenőrzését.

Cégünk vállalja gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések ötévenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 1.§ értelmében az ingatlan tulajdonos köteles:

–          a gázfelhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente elvégeztetni.

–          a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.

A vizsgálatot csak műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti el.

A felülvizsgálatok elvégzésének határideje:

A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a)      az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31-ig.
b)      az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig.
c)      az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig.
d)     a 2004. január 1-je és 2012. szeptember 1-je közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)–c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.

A gázvezeték rendszeren bármilyen változtatáshoz szükséges jogosultságokkal rendelkezünk.

Vállaljuk a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet szerinti  a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

A gázrendszer műszeres vizsgálatát egy közösen meghatározott időpontban végezzük el.

Kapcsolódó jogszabályok:

–      19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
–      földgáz ellátásról szóló 2008. évi törvény
–      212/2010. (VII.1.) kormányrendelet