pályázat tagged posts

Megjelent a kazáncserés pályázat! A pályázat lezárult, az információk maradnak, hátha.

Kik pályázhatnak?

 • Azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai.
 • A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcímmel, ideiglenes tartózkodási hellyel).
 • Pályázatot benyújtani, legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező, önálló (lakásfűtő / lakásfűtő és használati melegvíz termelő) gépészeti egységgel rendelkező lakás korszerűsítésére lehet.
 • Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot.

Milyen lehet az épület:

 • azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani, melyek 2006 december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek.
 • A pályázattal érintett lakást magában foglaló lakóépületnek nem a lakásnak életvitelszerűen lakottnak kell lennie, melyet a benyújtást megelőző 3 hónapra vonatkozó bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számlával alátámasztottan szükséges igazolni (víz-, villany-, gázszámla)

Milyen munkákat lehet elvégezni?

 • A kondenzációs kazán beépítése alapfeltétel! Tehát bármi is történik, be kell kerülnie egy db kondenzációs kazánnak, Nincs kibúvó, pl. a mostani kazán nagyon jó, megtarton a vegyest stb.
 • Nem lehet konvektort cserélni, vagy meglévő nem kondenzációs kazánt hagyományosra .
 •  A fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új kondenzációs gázkazán beépítéssel;
 • Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése;
 • Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
 • Energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek (pl: kéményseprő szakvélemény, gáz MEO átvételi jegyzőkönyvvel, használatba vételi engedély);
 • Használt eszközök beépítése nem támogatható.

Mennyi pénz kapható?

 • A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + a szakértői díjak) 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 650.000.-forint.
 • Szó sincs arról, hogy mindenki kap 650 ezer forintot, hanem a bekerülési költség maximum 40 százalékát lehet utólag megkapni.
 • Ez annyit jelent a gyakorlatban, hogy egy átlagos kazáncsere és a hozzá tartozó szükséges munkák megközelítőleg 1 millió forintba kerülnek.
  Azt a költséget maradéktalanul ki kell fizetni a beépítést követően, és ebből lehet visszakapni 400 ezer forintot. (1.000.000.- szorozva 0,4-el.
 • Ebből következik, hogy a legtöbb támogatás 1.625.000.- vagy drágább beruházás esetén kapható. Természetesen lehet a beruházás bármely magas áru, maximum 650 ezer a támogatás.

Hogyan kell beadni a pályázatot?

 • A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zfr-kazancsere.hu) keresztül nyújthatja be a Kormányzati Portálon ügyfélkapus és pályázati portál regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló lakás – tulajdoni lapon szereplő – valamelyik tulajdonosa.
 • Készítettünk egy táblázatot amely sorrendben tartalmazza a feltett kérdéseket. Ennek előzetes kitöltésével az adatokat csak be kell vágni a pályázati űrlapra. Saját ügyfeleink részére előre kitöltöttük a kivitelezőre, kapcsolási terv készítőjére, az energetikusra vonatkozó részt, nyilvánvalóan ahol nem mi szolgáltattunk azt javítsák át.

Mikor lehet beadni a pályázatot?

 • A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől, pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően 2015. január 31. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.
 • A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM és a Pályázatkezelő hivatalos honlapján hirdetményt tesz közzé, azt követően további pályázat nem nyújtható be, a pályázat nem véglegesíthető.
 • A pályázat határidő előtti lezárása esetén a lezárásról szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott pályázatok még feldolgozásra kerülnek, ami nem jelenti, hogy ezen pályázatok támogatásban részesülnek.
 • A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, az energia-megtakarítási szempontokat figyelembe véve – széndioxid kibocsátás csökkentés – rangsorolásra kerülnek.
 • beadás megkezdése Elvileg október 22 éjfél?

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a legnagyobb elővigyázatosság és gondosság ellenére a napokban jelentkező fejlesztői és Önök által is jelzett problémákat jelenleg még nem sikerült teljes körűen megoldani.
A végleges megoldásig, és annak teljes körű teszteléséig, bizonytalan időre a pályázatbenyújtásokat felfüggesztjük.
A pályázatokkal kapcsolatos mindennemű további információról, a benyújtások kezdeti időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket, hogy minden pályázó kellő időben részesülhessen a pályázata benyújtásához szükséges tudnivalókról.

A tájékoztatások, közlemények a portálokon, az nfm.gov.hu és émi.hu honlapokon is megjelenésre kerülnek.

A fentiekből fakadó kellemetlenségüket tudjuk és megértjük, szíves elnézésüket, bocsánatukat kérjük.

2014.10.28

Milyen dokumentumok kellenek?

 • a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (nem hiteles, illetve elektronikus nyilvántartásból nyomtatott elegendő a II. és VII. pont feltételeivel). Amennyiben a pályázattal érintett lakás társasház része, a tulajdoni törzslap és a lakás albetét lapjának benyújtása szükséges;
 • bankszámla igazolás (a Pályázó bankszámlájának azonosítására, lehet a bankszámlaszerződés vagy a banktól kért igazolás, vagy bankszámla kivonat, de kötelezően tartalmaznia kell: a Pályázó nevét és 24 jegyű bankszámlaszámát a Pályázói űrlappal összhangban. Figyelem! Amennyiben nem a Pályázó a számlatulajdonos, de teljes körű meghatalmazott, erről külön igazolás, vagy nyilatkozat szükséges);
 • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db – a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla).
 • 2 db, a meglévő és a tervezett állapotra szóló energetikai tanúsítás (számítások) amelyek tartalmazzák a „Pályázói energetikai űrlap fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra” űrlapon bekérendő adatokat az ingatlan beazonosíthatósági adatait, a jelenlegi, illetve elérni tervezett energiakategóriát, valamint a pályázatban megjelölt energia megtakarítás, és CO2 csökkenés ellenőrzéséhez szükséges adatokat, a tanúsító megnevezését, jogosultsági számát és aláírását;
 • egyszerűsített kapcsolási rajz a tervezett fűtéskorszerűsítésről, mely tartalmazza a beépítésre kerülő fő egységeket, a tervező megnevezésével, kamarai azonosítójával, és aláírásával ellátva.
 • egy darab, a teljes támogatott beruházást magába foglaló mindkét szerződő fél által aláírt vállalkozóval kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés (saját kivitelezés nem támogatható) és mellékletét képező tételes (anyag ár és munkadíjakat feltüntető) költségvetés.
 • A szerződésnek tartalmaznia kell:
  • a szerződő felek megnevezését,
  • a megvalósítás helyszínét,
  • a Pályázói költségvetési űrlapon megjelölt támogatható költséggel, valamint az árajánlattal megegyező anyagköltséget és munkadíjat tartalmazó vállalási árat,
  • a tervezett kezdést (mely nem lehet korábbi a pályázat benyújtásának időpontjánál) és tervezett befejezés időpontját

Kedvezményezettnek a támogatott beruházást a Támogatói Okirat elektronikus átvételét követően egy éven belül meg kell valósítania.

Kik fognak nyerni?

 • A pályázati összeg rendkívül kevés, az érdeklődés viszont óriási.
  Valószínűleg a rendszer túlterheltsége miatt a beadás sem lesz egyszerű.
 • Amennyiben mégis sikerül a felfüggesztés előtt beadni a pályázatot, a beadás időpontján kívül az energia megtakarítás mértéke a fő szempont a sorba állításnál.
  Annak van főleg esélye, aki egy nagyon régi, állókazános, radiátor termosztatikus fej nélküli, gravitációs rendszert korszerűsít, ahol a meleg vizet villanybojler állította elő.
 • Tekintettel a keret nevetséges összegére, valószínűleg az többször, és jelentősen meg lesz emelve.
 • A tapasztalatunk az, hogy keret esetén minden formailag helyes pályázat nyer. (Nyilvánvalóan szakmailag is hibátlannak kell lennie.)

Miben tud Önnek segíteni a Murányi Épületgépészet KFT?

Alapvetően háromféle lehetőség van:

 • Ön önállóan intéz mindent, velünk csak a kivitelezésre köt szerződést.
 • A kivitelezésen túl megbíz bennünket az energiatanúsítványok elkészítésével is.
 • Teljes körűen megbíz bennünket a pályázat lebonyolításával, ebben az esetben át kell adnia a szükséges dokumentumokat, aláírni a szerződést, és minden más a mi dolgunk.

Az első esetben nincs külön költség a kivitelezés árán kívül. A második esetben a költség fix bruttó 50 ezer forint. A harmadik esetben a teljes beruházás 8%-a a díjunk ami természetesen beépítésre kerül a támogatott összegbe.
A harmadik esetben amennyiben a pályázat formai okokból nem kerül befogadásra, természetesen nem kell pályázatkészítési költséget fizetnie.

A pályázat elkészítésére itt jelentkezhet.

Segéd excel táblázat a beadáshoz.

Kapcsolat: Német László +36 72 549 815

Tovább